Ingår i Liljedahl Group

liljedahl_group

 

Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder och har drygt 1200 anställda. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se