Hörle Wire s.r.o.

Hörle Wire s.r.o kan erbjuda både låg- och högkolhaltig tråd, varmgalvad eller elgalvaniserad tråd beroende på kundens krav. Vi är ett modernt, flexibelt företag med kapacitet att möta höga krav i dimensionsområdet 0,48 mm – 7,00 mm med en hög flexibilitet när det kommer till ytkrav. Våra produkter används inom energisektorn, även i produktion av cellulosa, inom byggindustrin, möbelindustrin samt åtskilliga andra branscher.

Bred erfarenhet, effektiva material- och produktionsflöden gör oss till en prisvärd och närvarande samarbetspartner för europeisk tillverkningsindustri.

Vi har en total produktionsyta på 20 000 m2 och ett 50-tal anställda. Företaget ligger i Nitra i västra Slovakien med bra förbindelser till hela Centraleuropa.

Hörle Wire s.r.o ingår i Hörle Wire Group som består av Hörle Wire AB i Sverige, Hörle Wire S.R.O i Slovakien och Huesecken Gmbh i Tyskland. De tre anläggningarna har en total produktionsvolym på 70 000 ton och 150 anställda.

Se vår företagsfilm här.

Koncernen ingår i Liljedahl Group som är en familjeägd bolagsgrupp med sju helägda innehav: Elcowire Group, LWW Group, Hörle Wire Group, LMT Group, Finnvedens Lastvagnar, Finnvedens Bil och Liljedahl Group Fastigheter. Liljedahl Group är även största ägare i Bufab AB (publ). Koncernen omsätter cirka 11 miljarder och har drygt 1300 anställda. Mer information på hemsidan: www.liljedahlgroup.se

Historik Hörle Wire s.r.o

Historien om tråddragning i Nitra startade i slutet av 90-talet men galvaniserade ledningar började produceras först under 2005. När Hörle Wire AB 2006 förvärvade verksamheten startade en ny era av trådproduktion i Nitra. Gradvis investerade den nya ägaren i företaget och byggde en modern fabrik som kan konkurrera med världsledarna med sitt LEAN-koncept. Vi har kraftigt utökat produktionsvolymen och utbudet av produkter av högsta kvalitet. Vi kan svara upp till de individuella behoven hos de mest krävande kunderna.

Sedan 2106 ingår företaget i Hörle Wire Group som är en del av Liljedahl Group.