KVALITA, VEDOMOSTI, PRISPÔSOBENIE PROCESOV

Naše palety sú ukážkové/vzorové/vynikajú (?) Čistejší, lesklejší drôt so zreteľne označenou etiketou umožňuje našim zákazníkom ľahšiu manipuláciu. Hörle Wire spĺňa vysoké technické štandardy a je držiteľom certifikátov kvality. Všetci zamestnanci sú školení. Výzvou je neustále sa zdokonalovať a byť lepším partnerom. Našim cieľom je vysoká kvalita.

Certifikácia: ISO 9001

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Sme kolieskom globálnej mašinérie a berieme na seba zodpovednosť, aby veci išli hladko vpred – ekonomicky, sociálne a enviromentálne. Náš holistický pohľad je jasný podnikať, kde každý je pre nás rovnako dôležitý – dodávatelia, zamestnanci, zákazníci, odberatelia našich zákazníkov. Ceníme si dlhodobé vzťahy, kde zisk je merateľný nielen v tržbách, ale aj v dôvere a spoľahlivosti.

AKTÍVNA ZODPOVEDNOSť VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Naše procesy sú certifikované v súlade s enviromentálnymi normami. Pravidelne sledujeme spotrebu vstupných materiálov a energií, ako aj vypúštanie nečistôt do ovzdušia a vody. Pravidelné audity potvrdzujú dobré výsledky.

Certifikácia: ISO 14001