Define your plus

Varför ska du köpa tråd från Hörle Wire? Vi har stolta traditioner och levererar kvalitet, men det är flödet från leverantör till leverans som är delikatessen. Plusmenyn är preparerad med nyttiga tillskott som sänker slutnotan. Delad riskhantering, lägre kapitalbindning, processanpassning, produktutveckling, precisa leveranser eller något så enkelt som effektiv administration. Vad är plus för dig?

Part of your growth

Vi tror på partnerskap och långsiktiga kundrelationer där totalvinsten kan räknas i kronor och tillväxt. Hörle Wire är part of your growth.


Material Price Index

Currency: EUR

Follow the Material Price Index on Hörle Wire here.

News

ALIHANKINTA – Subcontracting Fair Finland

Hörle wire news 2014.09.25

This was our first year as exihibitors on the subcontracting fair in Tampere, we would like to say thank you to all our customers and visitors who visited our stand. Who knows, we might see each other also next year!


Raw Material

Industry update 2014.03.21

You can now follow the price developement on Iron Ore (spot price), Scrap, Coking Coal and Zinc. The prices are collected from Steel Business Briefing and The Steel Index.


See the whole news archive, Hörle Wire news or Industry update.