Kvalitet / Miljö

Våra pallar sticker ut. Renare blankare tråd i tydligt märkta emballage gör hanteringen smidig och problemfri för våra kunder. Hörle Wire fyller högt ställda tekniska krav och har full kvalitetscertifiering. Samtliga medarbetare är utbildade inom lean production. Utmaningen är att ständigt bli en lite bättre samarbetspartner. Ambitionen är totalkvalitet.

Certifiering: ISO 9001

 

Aktivt miljöansvar

Vi är en kugge i omvärldsmaskineriet och tar vårt ansvar för att det ska rulla lätt och framåt ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Helhetsperspektivet är tydligt i vårt sätt att göra affärer, där leverantörer, medarbetare, kunder och kunders kunder är lika viktiga. Långsiktiga relationer där vinsten kan räknas i kronor och ören, men också i trygghet och tillit.

Våra processer är miljöcertifierade enligt internationell standard. Vi utför aktivt och kontinuerligt kontroll på förbrukning av råvaror och energi samt utsläpp i luft och vatten. Regelbundna revisioner verifierar ett bra resultat.

Certifiering: ISO 14001