Integritetspolicy

Vi på Hörle Wire Group värnar om våra kunder och anställda, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du känner trygghet i att vi agerar ansvarsfullt och att personuppgifter som samlas in hanteras enligt gällande lagar och förordningar. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och för att uppfylla juridiska krav mot myndigheter och individer, behöver vi samla in vissa personliga data. Detta medför att du kan komma behöva lämna olika personuppgifter till företaget.

Hörle Wire Group säkerställer att personuppgifter och din information samlas in med hänsyn till din integritet och att vi följer gällande lagstiftning.