Kvalitet och miljö

Vår verksamhet påverkar den yttre miljön genom utsläpp till luft, vatten, transporter och förbrukning av råvaror.  Vi skall på ett ansvarsfullt sätt och genom ett aktivt arbete minimera vår miljöpåverkan. Vi skall även leva upp till myndigheters, kunders och andra intressenters krav.